पत्ता बदलला… ब्लॉग स्वत:च्या वेब साईट वर स्थलांतरीत झाला …

आमच्या www.suhasjyotish.com या नव्या पत्त्यावर भेट देऊन मागील लेख आणि नविन लेख वाचू शकता

तसदी बद्दल क्षमस्व